SLAVNOSTNÍ POKLEPÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE SYMBOLICKY ZAHÁJILO STAVBU NOVÉHO OBCHODNÍHO CENTRA VE FRÝDKU-MÍSTKU

Slavnostního aktu poklepání základního kamene nového obchodního centra se zúčastnili zástupci developerských společností TK Development a GEMO Olomouc, která je současně generálním dodavatelem stavby. Obchodní centrum by se veřejnosti mělo otevřít na podzim příštího roku.

Nové obchodní centrum nabídne zákazníkům na ploše cca 15 000 m2 celkem 60 obchodů, restaurace, kavárny, provozovny rychlého občerstvení a další služby. Samozřejmostí je podzemní parkoviště se zhruba 600 parkovacími místy. Obyvatelé Frýdku-Místku se kromě nového centra mohou těšit také na úpravu a zkultivování okolí stavby. K lepšímu se změní také promenáda v okolí řeky Ostravice, která projde parkovou úpravou a místo bude v budoucnu propojeno s městským systémem cyklostezek.

„Projekt obchodního centra společně se sousedním paralelně realizovaným projektem multifunkční sportovní haly Polárka dosáhne investičních nákladů ve výši téměř 1 miliardy Kč. Za posledních 20 let jde o největší investici, která významnou měrou napomáhá k využití místních výrobních a pracovních kapacit“, uvedl Ing. Bohumil Mach, výkonný ředitel společnosti GEMO Olomouc. Díky tomuto projektu bude rozpočet Frýdku-Místku bohatší o více než 80 miliónů Kč.

Obchodní centrum ve Frýdku-Místku je již nyní pronajato z více než 80 % a dalších cca 10 % ploch je nyní ve fázi smluv o smlouvách budoucích. V obchodech a ve správě centra vznikne na 200 pracovních míst.

Více o projektu: http://www.gemo.cz/reference-det.asp?ID=285&typ=aktual;
http://www.tkdevelopment.dk/default.aspx?id=4007&pid=8479&ProductID=PROD91

Zdroj: http://www.crestcom.cz/

V Olomouci 11.11. 2013