Slavnostní poklepání základního kamene k objektu „G“

Ve středu 12. 12. 2012 ve 12 hodin a 12 minut slavnostním poklepáním základního kamene byla zahájena výstavba nového objektu „G“ Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie v areálu Technické univerzity v Liberci.

Výstavba budovy „G“ je druhou největší investicí v historii Technické univerzity v Liberci. Realizací projektu získá univerzita nejen hlavní výukový objekt, ale i chybějící aulu pro cca 350 osob. „O záměru vybudovat zde univerzitní budovu uvažuje univerzita od svého založení. Jsem rád, že po šedesáti letech se tato idea naplňuje. Věřím, že se "géčko" stane místem nejen pro práci, ale i místem setkávání naší akademické obce a místem pro společenské a kulturní akce,“ řekl ve svém projevu profesor Kůs.
Více: http://tuni.tul.cz/clanek/6268/

Generálním dodavatelem stavby, která má být dokončena v říjnu 2014, je stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Zdroj: www.tuni.tul.cz

V Olomouci 19. 12. 2012