Slavnostní poklep základního kamene Centra polymerních systémů ve Zlíně

V úterý 18. června 2013, symbolickým poklepem na základní kámen, byla zahájena výstavba Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Slavnostní akt proběhl za účasti rektora univerzity prof. Petra Sáhy, ředitele CPS doc. Vladimíra Pavlínka, autora projektu budovy, zástupců ministerstva školství, představitelů kraje a města, generálního zhotovitele díla a dalších hostů.

Dokončením objektu, který vyroste v prostoru mezi Antonínovou ulicí a třídou Tomáše Bati ve Zlíně, získá Univerzita Tomáše Bati odpovídající prostory garantující světové parametry pro výzkum polymerních materiálů a využití nejnovějších technologií. Současně vytvoří více než 120 pracovních míst pro výzkumné pracovníky nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

„Předpokládané náklady na stavbu objektu jsou 333,2 milionů Kč. Celkové náklady na speciální přístrojové vybavení centra jsou 176,5 milionů Kč, z toho přístroje v hodnotě 70 milionů Kč již byly zakoupeny,“ sdělil prof. Petr Sáha. Generálním zhotovitelem stavby, která má být dokončena v říjnu 2014, je na základě výsledků veřejné soutěže stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

V Olomouci 19. 6. 2013

Zdroj: UTB.CZ