Slavnostní otevření Centra polymerních systémů ve Zlíně

Dne 29. 4. 2015 proběhlo ve Zlíně slavnostní otevření nové budovy Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati.

Slavnostního aktu otevření se zúčastnilo bezmála 200 významných hostů. Čestného úkolu – přestřižení pásky – se společně s rektorem prof. Petrem Sáhou ujali paní Sonja Bata a pan Ing. Miroslav Zikmund, nositelé titulu dr. hon. causa zlínské univerzity. Za společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., generálního dodavatele stavby se akce zúčastnil generální ředitel, Ing. Jaromír Uhýrek.

Nová budova byla postavena pro potřeby a zaměření Centra a je vybavena například velkou technologickou laboratoří pro laboratorní a poloprovozní zpracovatelská zařízení plastů a pryží, pracovištěm pro elektronovou mikroskopii, spektrometrické, chromatografické a další metody. Jednotlivá patra poskytla možnosti k umístění fyzikálních laboratoří (hodnocení elektrických a magnetických vlastností, reologických a mechanických vlastností, provádění povrchových úprav, hodnocení vlastností práškových materiálů apod.) a laboratoří chemických, ve kterých budou prováděny syntézy a analýzy polymerních materiálů a jejich možných přísad. Budova je také vybavena laboratořemi pro buněčnou biologii a mikrobiologii s hygienickými smyčkami.

Zdroje:
http://cps.utb.cz/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910757908975400.1073741868.218119748239223&type=1