Skupiny VGP a GEMO uzavřely strategické partnerství v Olomouci

Skupiny VGP a GEMO uzavřely na podzim loňského roku dohodu o dlouhodobé spolupráci při realizaci záměru „Technologický park Olomouc“.

VGP hodlá v rámci území tzv. I. etapy parku o velikosti 480 000 m2 navázat na úspěšnou práci původního developera lokality a plánuje zde vybudovat výrobní areály s celkovou pronajímatelnou plochou o velikosti 230 000 m2. V současné době je k pronájmu v rámci „Haly G2“ připraveno cca 10 000 m2 a dalších necelých 10 000 m2 je ve výstavbě – ve fázi před dokončením hrubé stavby.

Uzavřením dohody došlo k vytvoření úzké spolupráce dvou významných partnerů, a sice stabilní stavební a developerské skupiny GEMO a mezinárodně úspěšné developerské skupiny VGP. Ta se zaměřuje na výstavbu a pronájem průmyslových nemovitostí pro výrobní a logistické firmy a poskytování přidružených realitních služeb.

Obě strany si od vzájemné kooperace slibují rychlejší rozvoj parku a jeho postupné naplnění úspěšnými firmami, jež by měly do regionu přinést nové pracovní příležitosti, moderní technologie, vyšší produktivitu práce, dynamické prostředí pro nastartování větší inovační aktivity místního podnikatelského prostředí a celkově podpořit navýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Po dokončení bude mít park významný přínos pro celý olomoucký region.

Lokalita „Technologického parku Olomouc“ se nachází na jihozápadním okraji Olomouce, poblíž obce Hněvotín, v těsné blízkosti křižovatky rychlostních komunikací R46 a R35 ve směru na Brno, Ostravu a Hradec Králové, na exitu 37. Lokalita je určena k umístění investičních záměrů především z oblasti inovačních čistých technologií, zpracovatelského průmyslu a lehké výroby, dále také pro oblasti strategických služeb, center sdílených služeb, administrativy, skladů a skladovacích ploch.

Park je dostupný prostřednictvím přímého dopravního napojení pro nákladní, osobní i veřejnou automobilovou dopravu, prezentovanou integrovaným dopravním systémem, a zároveň je kompletně napojen na veškeré inženýrské sítě.

Profil VGP

Skupina VGP (www.vgpparks.eu) staví a buduje špičkové semiindustriální stavby a přidružené kancelářské prostory, které si ponechává ve svém vlastnictví a pronajímá je na základě dlouhodobých nájemních smluv renomovaným klientům. Tým zaměstnanců VGP řídí všechny činnosti plně propojeného obchodního modelu: od vyhledávání a koupě pozemku, přes vytvoření koncepce a designu projektu a dohled nad stavebními pracemi, až po uzavírání smluv s potenciálními nájemci a správu nemovitostí v portfoliu. VGP je kótovaná na bruselské burze Euronext a na hlavním trhu pražské Burzy cenných papírů.

Profil GEMO

Skupina GEMO (www.gemo.cz) má ve svém portfoliu realizaci řady významných zakázek v České republice a na Slovensku, a to jako investor, developer i generální dodavatel. Skupina GEMO vznikla jako odpověď na potřeby dynamicky se rozvíjející společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., která letos dovrší 25 let svého působení v oblasti pozemního stavitelství a developmentu. Výjimečnost těchto staveb a projektů dokazují mnohá získaná odborná ocenění. V roce 2013 společnost přešla na holdingové uspořádání a byla mj. založena i nová společnost GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO (www.gemodevelopment.cz), která zajišťuje kompletní developerské aktivity skupiny GEMO a realizuje široké portfolio projektů z oblasti průmyslové, rezidenční, retailové, kancelářské, hotelové, zábavně-sportovní a z oblasti public private partnership.

Kontakt pro média:

VGP
Jan Van Geet
Generální ředitel
Tel. +420 602 404 790
e-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu