Projekt Nová Karolina Park získal cenu soutěže TOP INVEST

Titul Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013 byl udělen projektu Nová Karolina Park v Ostravě. Výsledky soutěže, kterou každoročně pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, byly prezentovány 23. dubna 2014 na slavnostním večeru mezinárodního stavebního veletrhu IBF V Brně.

Ocenění bylo projektu Nová Karolina Park uděleno za investiční záměr, jehož realizací vznikla v Ostravě architektonicky zdařilá administrativní budova velkého rozsahu, která povýší kancelářskou kulturu ve městě a investorům přinese po dokončení obsazení všech ploch i přiměřený zisk.

Soutěž TOP INVEST, jejímž posláním je podpořit investiční výstavbu v České republice a ocenit přínos investorů pro rozvoj hospodářství v ČR, vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Zúčastnit se mohou všechny stavby s přínosem buď dobré ekonomické návratnosti investice nebo se společenským významem a obohacením kulturního, sportovního či společenského postavení města či regionu.

Titul Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2013 byl udělen celkem třem projektům, a to bez rozlišení pořadí. Mimo projekt Nová Karolina Park byly oceněny také Kompetenční centrum v Kuřimi – obráběcí stroje a Rekonstrukce a rozvoj základní umělecké školy Jihlava. Čestná uznání v této soutěži pak obdržely stavby Lean Center ve Škodě Mladá Boleslav a Rekonstrukce a přístavba č.p. 60 a 450, Třída Míru Pardubice.

V Olomouci dne 25. 4. 2014

Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_deail_new.asp?id=7162&type=akt-sou