Přístavba AB GEMO získala ocenění v soutěži „Stavba roku 2008 Olomouckého kraje“

Přístavba administrativní budovy společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. na ulici Dlouhé v Olomouci získala Čestné uznání v soutěži „Stavba roku 2008 Olomouckého kraje“ v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Realizace přístavby navázala na stávající administrativní budovu společnosti. Svým pojetím charakterizuje nadstandardní a nadčasové dílo. Je řešena jako dvoupodlažní objekt, bez podsklepení a s plochou střechou, na které je vytvořena kompozice z barevného kačírku a extenzivní vegetace. Z exteriéru je stavba opticky rozdělena na dvě části horizontálním a kontinuálním světlíkem. Fasáda je tvořena z atypických předsazených perforovaných kazet. Zajímavostí je rovněž prosklená podlaha do přízemí, kterou proniká do interiéru světlo.

Autoři projektu:
Ing. arch. Pavel Pospišil, Ing. arch. Alice Michálková
Ing. arch. Eugen Točik
Jméno ateliéru: Studio PRAK, s.r.o., Trignis, s.r.o.
Investor a majitel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Datum realizace: 2007

Vyhlašovatelem soutěže “Stavba roku 2008 Olomouckého kraje” byl Olomoucký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a společností Omnis, a.s., když výsledky této odborné soutěže byly slavnostně vyhlášeny 12. března 2009 v rámci zahájení veletrhu Stavotech v prostorách Výstaviště Flora v Olomouci.

Více: http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Olomoucky-kraj-ocenil-nejuspesnejsi-stavby-roku-10931

V Olomouci 10.4. 2009