Oznámení o změně právní formy a obchodní firmy (jména)

Obchodní společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Lazcích, Dlouhá 562/22, IČ 13642464, jejímž jménem samostatně jedná Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 184 byla založena dne 06.12.1990 (dále jen „Společnost“).

Na základě „Projektu změny právní formy Společnosti“ ze dne 16.11.2017 a po vydání nových Stanov a zapsání „Projektu“ do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp.z. B 11003 s rozhodným dnem 30.9.2017 došlo ke změně právní formy Společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s tím, že obchodní firma (jméno) nově od 01.01.2018 zní:

„GEMO a.s.“.

Společník, identifikační číslo, sídlo a výše základního kapitálu Společnosti zůstávají beze změny a v platnosti. Základní kapitál tvoří kmenové akcie na jméno ve formě zaknihovaného cenného papíru.

Statutárním ředitelem je Ing. Jaromír Uhýrek, který také zastává funkci v jednočlenné správní radě Společnosti, když je jejím předsedou.

Firemní logo, vlajka a barvy zůstávají beze změny.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti GEMO a.s.