Organizační změny ve skupině GEMO HOLDING, a.s.

Olomouc, 1.9.2016 - K 31.8.2016 skončil po vzájemné dohodě pracovní poměr dvěma manažerům, a to panu Ing. Bohumilu Machovi, jež působil na pozici výkonného ředitele a panu Ing. Martinu Šumberovi, který působil jako ředitel úseku realizace projektů firmy GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Kompetence výkonného ředitele převzal Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti, ke dni 11.7.2016 a tímto datem také došlo k odvolání Pověření že dne 2.1.2013, na jehož základě byly oprávněny jménem společnosti GEMO OLOMOUC spol. s r.o. jednat osoby výkonného ředitele, ředitele úseku realizace a výrobního ředitele.

Kompetence ředitele úseku realizace projektů přechází od 1.9.2016 na nově jmenované ředitele dvou ze tří nových divizí, které byly již nyní vytvořeny k plánované reorganizaci výrobního úseku a plnohodnotný přechod bude uskutečněn k 1.1.2017. Ing. Miloslav Bouda je ředitelem Divize Čechy, Praha a Ing. Ondřej Foukal je ředitelem Divize Morava, Slovensko.

Třetí plánovanou divizí je Divize specializovaných středisek, kterou povede Ing. Jiří Holotík.

Nově mohou za společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jednat a podepisovat buďto samostatně jednatel společnosti Ing. Jaromír Uhýrek, a/nebo společně alespoň dva ze čtyř pověřených zaměstnanců, a to výše zmiňovaní Ing. Miloslav Bouda, Ing. Ondřej Foukal, Ing. Jiří Holotík a JUDr. František Borek. 

Kontakt:
Ilona Tandlerová
tandlerova@gemo.cz
Tel.: 734 172 403