Od ledna 2008 zahájila firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. provoz na nových pracovištích

V loňském roce společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. výrazným způsobem rozšířila a posílila své technické zázemí, a to zejména zkolaudováním svého zcela nového stavebního dvora v Hněvotíně a nové přístavby Administrativní budovy na Lazcích. Cílem této vlastní investice přes 100 mil Kč do výstavby moderního stavebního dvora bylo zkvalitnit logistiku celé firmy, včetně organizace dopravy a posílit činnost některých středisek. Společně s realizací nové přístavby Administrativní budovy, kde investiční náklady přesáhly 20 mil Kč, byly dokončeny zásadní změny společnosti na moderní stavební společnost.

Logistický areál společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. v Hněvotíně

V Olomouci 31.1. 2008