Ocenění v soutěži „Stavba roku 2014 Moravskoslezského kraje“

Olomouc 16. 6. 2015 – Projekt Nová Karolina Ostrava – Trojhalí získal “Cenu odborné poroty“ v prestižní soutěži Stavba roku 2014 Moravskoslezského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků IX. ročníku proběhlo 16. června 2015 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Vyhlašovateli soutěže konané pod záštitou hejtmana kraje byli Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.

Odborná porota hodnotila ve všech kategoriích nejen architektonické pojetí staveb, ale také jejich přínos pro rozvoj obcí a měst či modernizaci nejrůznějších lokalit. Součástí oceňování nejzajímavějších staveb byla i Cena odborné poroty, která mimořádně udělila speciální cenu za rekonstrukci kulturní památky. Tu si odnesli zástupci Nové Karoliny Ostrava – Trojhalí. „Podle návrhu architekta Josefa Pleskota se menší hala - Ústředna - změnila v kryté sportoviště, zatímco větší hala - Dvojhalí - se proměnila v multifunkční kryté náměstí. Obě haly jsou propojeny v podzemí, což dále zvýšilo variabilnost jejich využití a poskytlo potřebné technické zázemí,“ zhodnotil stavbu jeden z porotců, Ing. Jaroslav Habrnal.

Zdroj: http://www.stavbamsk.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=106