Logistický areál společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. oceněn v soutěži „Stavba roku 2008 Olomouckého kraje“

Titul „Stavba roku 2008 Olomouckého kraje“ v kategorii Stavby technologické a pro průmysl získala realizace logistického areálu společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. v Hněvotíně u Olomouce. Halový objekt, dispozičně rozdělen na část výrobně skladovací a část administrativně sociální, zastřešuje všechny stavebně technické činnosti firmy. Architektonické řešení pracuje především s fasádními plášti, exteriér tvoří sadové a parkové úpravy s respektováním krajinného rázu lokality.

Autor projektu:
Ing. Tomaš Grygar
Jméno ateliéru: CONSTRUO spol. s r.o.
Investor a majitel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Datum realizace: 2008

Vyhlašovatelem soutěže “Stavba roku 2008 Olomouckého kraje” byl Olomoucký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a společností Omnis, a.s., když výsledky této odborné soutěže byly slavnostně vyhlášeny 12. března 2009 v rámci zahájení veletrhu Stavotech v prostorách Výstaviště Flora v Olomouci.

Více: http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Olomoucky-kraj-ocenil-nejuspesnejsi-stavby-roku-10931

V Olomouci 10.4. 2009