HŘIŠTĚ NA STŘEŠE A NOVÁ JÍDELNA – MODERNÍ PŘÍSTAVBA SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

Olomouc, 18. října 2013 – Dnes byla za účasti hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila slavnostně předána přístavba Slovanského gymnázia. Moderní bezbariérová čtyřpodlažní stavba, která nahradila již nevyhovující přístavek ze 70. let, vyrostla vedle historické budovy gymnázia v ulici Jiřího z Poděbrad. Nové učebny, jídelna, tělocvična i hřiště na střeše poslouží téměř sedmi stovkám žáků a zaměstnanců.

„Studenti se museli dlouho tísnit v nevyhovujících prostorech. Nová budova nabízí studentům komfort potřebný k náročnému studiu i prostor ke sportovnímu vyžití,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

„V těchto dnech slaví gymnázium 146. výročí svého založení. Novou budovu jsme získali po sto letech od stavby první budovy gymnázia. Doufáme, že nám umožní dále zlepšovat již tak vynikající výsledky školy," uvedl ředitel gymnázia Radim Slouka.

„Jsem rád, že jsme mohli přispět k úspěšné realizaci. Z odborně technického hlediska bych chtěl poukázat na speciálně provedený obvodový plášť, kdy na nosné konstrukci je zavěšena 12 cm betonová monolitická pohledová stěna. Rovněž technické řešení a vybavení odborných učeben výrazně vybočuje nad běžný standard,“ řekl Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Nová budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. „Dostavba citlivě doplňuje jak historickou budovu, tak dostavbu sousední pedagogické fakulty,“ řekl Ing. Jaromír Pelinka, ředitel divize 3 ze společnosti OHL ŽS, a.s. „Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Fasádu z pohledového betonu ozvláštňují nepravidelné prosklené plochy a kontrastní omítka tělocvičny v nejvyšším patře budovy. Zajímavostí je, že byla využita také plochá střecha, na níž je umístěno venkovní hřiště,“ dodal.

Ve sklepních prostorech nové školní budovy jsou umístěny šatny studentů a provozně-technické zázemí. V přízemí byla vybudována jídelna s kapacitou 250 osob, určená až pro 1 500 strávníků, která bude sloužit i žákům a zaměstnancům dalších dvou blízkých škol. Jídelna je rozčleněna do čtyř částí – na hlavní centrální jídelnu pro studenty, část pro učitele, vlastní výdejnu jídla a školní bufet. Prostor školního bufetu lze využít i jako přednáškovou místnost, či výstavní síň. Ve druhém až čtvrtém podlaží jsou kabinety, odborné učebny a laboratoře a také nová tělocvična. Ta gymnáziu dlouhodobě chyběla.

Samozřejmostí je moderní sociální zařízení školy a bezbariérové řešení všech podlaží, doplněné osobním výtahem. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy včetně příjezdové komunikace, parkoviště a výsadby zeleně.

Slovanské gymnázium vzniklo v roce 1867 jako první česká střední škola na střední a severní Moravě. Prvním maturitám předsedal osobně císař František Josef I., a z řad jeho studentů vzešlo hned několik významných osobností.

Práce na projektu „Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci“ byly zahájeny v únoru 2012 a skončily v červenci tohoto roku. Celkové náklady stavby dosáhly 158,06 mil. Kč bez DPH. Investorem projektu byl Olomoucký kraj, zhotovitelem „Sdružení pro Dostavbu Slovanského gymnázia“, tvořené společnostmi GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) a OHL ŽS, a.s. Generálním projektantem stavby byl Ateliér-R.