GEMO získalo významnou část zakázky OC Chodov

Olomouc, 13. 11. 2015 – společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. získala a realizuje stavební zakázku „Centrum Praha Jih – Chodov, rekonstrukce a rozšíření, objekt D2000“ v rozsahu tzv. Shell & Core.

Centrum Chodov v Praze patří, co do počtu obchodů, mezi největší nákupní centra v České republice. Historie projektu Centrum Chodov v Praze se datuje od roku 1999, kdy byly zahájeny první přípravné a projekční práce.

V současné době Centrum Chodov vstoupilo do své druhé etapy rozšíření, která byla zahájena v lednu 2015 demolicí stávajícího objektu obchodního centra Růže. Dokončení této druhé etapy je plánováno na podzim 2017.

Architektonické ztvárnění projektu zpracovala britská architektonická kancelář Benoy ve spolupráci s francouzskou kanceláří Saguez & Partners. V projektu jsou aplikovány nejmodernější poznatky z retailových evropských konceptů s přihlédnutím k místním specifikům hlavního města Prahy. Ekologickou orientaci centra potvrzuje řada doposud získaných mezinárodních certifikátů, například BREEAM v kategoriích „Asset Rating” (technický stav) s hodnocením „very good" (velmi dobrý) a „Building Management“ (stavební management) klasifikovaný jako „excellent".

Hlavní část nového objektu se nachází v místě bývalého obchodního centra Růže a nad stávajícím parkovacím objektem E. Dispozičně je nový objekt rozdělen na dvě hlavní podlaží s obchodními jednotkami a dvě podzemní podlaží navazují na stávající obchodní podlaží a parkoviště.

Realizace druhé etapy rozšíří stávajících 58 000 m2 obchodních ploch v objektu na 100 000 m2, která bude nabízet téměř 300 obchodních jednotek včetně nejmodernějšího tuzemského promítacího multiplexu s 18 kinosály a 2 600 sedadly, včetně VIP a 4DX sálů, či zcela novou rozšířenou zónu s 43 restauracemi a kavárnami. Po dokončení bude mít rozšířené Centrum Chodov hrubou podlažní plochu 255 000 m2 a nabídne celkem 3 400 parkovacích míst.

Konstrukčně z důvodu zatížení od nového železobetonového skeletu a ocelových konstrukcí dojde k zesílení stávajících základů a nosné konstrukce objektu E. Stavební práce budou provedeny v rozsahu „Shell and Core“, což je stav dokončení hrubé stavby včetně opláštění. Předmětné práce zahrnují kompletní zemní práce, odvodnění stavby, zakládání a výstavbu nosných železobetonových a ocelových konstrukcí, dále obvodový plášť a střechu nového objektu. Obvodový plášť tvoří několik druhů fasád a atypických detailů, například obklady z kamene a ze skla, dále sklobetonové panely, kovové lamely, kontaktní zateplovací systémy nebo prosklené fasády.

Součástí projektu je také rekonstrukce stávajícího nákupního centra, a výstavba provizorních přístupových chodeb. Celá rekonstrukce i nová výstavba probíhá za plného provozu nákupního centra, což sebou nese zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti prací, logistiku a provádění technických detailů.