GEMO poskytlo Nadaci Haimaom finanční dar na podporu transplantace kostní dřeně

S cílem pomoci zlepšit péči o pacienty s hematoonkologickými onemocněními a současně podpořit transplantační program věnovala společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. olomoucké Nadaci Haimaom finanční dar ve výši 1 milion korun.

Nadace Haimaom byla založena 1. července 1997. Myšlenka jejího založení se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc ze stále narůstajících potřeb zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorných buněk a poruchami krevního srážení, zvýšit vybavenost pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.

více »

V Olomouci 15. 4. 2008