GEMO podpořilo Nadaci Pangea

V neděli 19. 4. 2015 se v Divadle na Vinohradech uskutečnil Slavnostní koncert spojený s udělením cen „za úsilí o nápravu věcí lidských“. Laureáty letošních cen byli pan Marek Eben a Prázdninová škola Lipnice. Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. podpořila svou účastí a finančním příspěvkem činnost nadace.

Nadace byla založena v roce 1991 a jejím posláním je podpora vzdělanosti a vzdělávání, a to s důrazem na výzvy současnosti, na perspektivní, autentické, moderní pedagogické metody, na inovace a úspěšné alternativy, náleží k prioritám působení Pangey, a to jak ve vlastní činnosti, tak v grantové koncepci. Z výnosů nadačního jmění nadace podporuje vzdělávací a výchovné projekty pro školáky, studenty i seniory, skupiny sociálně potřebných i handicapovaných. Napomáhá rozvíjet aktivity leckdy i malých kolektivů, zejména tehdy, mají-li jejich snahy nápravný charakter, mravní motivaci a slouží obecnému prospěchu.

Více o nadaci: www.nadacepangea.cz

Více o akci: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1055551831141470.1073741846.607004255996232&type=1