GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. partnerem akce „Benefiční koncert Charity Šternberk“

Charita Šternberk pořádá v pátek 28.září 2007 od 17,00 hodin v prostorách šternberského hradu benefiční koncert , když výtěžek z této akce bude použit k zakoupení osobního automobilu pro stacionář rodinného typu DENNÍ POBYT ROZKVĚT pro osoby s mentálním a tělesným handicapem.

Denní pobyt Rozkvět je zařízení pro děti a mladé lidi s mentálním a somatickým handicapem. Cílem je poskytnout těmto dětem některé služby, které jsou běžně dostupné zdravé populaci a některé nadstandardní terapie, které zmírní důsledky jejich handicapu a posílí schopnost vyrovnat se s ním. Základní ideou je umožnit těmto dětem žít v domácím rodinném prostředí, ulehčit rodinám v jejich celodenní péči a dětem poskytnout přístup ke vzdělání a kontakt s okolím.
V Olomouci 26.9. 2007