GEMO hlavním partnerem soutěže HALA ROKU 2018 AKADEMIK

V Olomouci 14.3. 2018 - Letošní ročník soutěže HALA ROKU 2018 se uskuteční ve čtvrtek 19.4. 2018 na Fakultě Stavební ČVUT v Praze. Soutěž se vyhlašuje v kategorii předem připravených modelů a je určena pro studenty oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu v ČR i zahraničí. 

Hlavním cílem je podpořit studenty zapálené pro obor, dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe. Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce.

V soutěži jsou pro studenty připraveny atraktivní ceny. Cenu získá prvních pět týmů, jejichž model úspěšně vyhoví zatěžovací zkoušce a všem pravidlům soutěže. Výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou.

Více: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html