Finanční dar nadaci Haimaom

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. poskytla finanční dar ve výši 30.000 Kč nadaci Haimaom s cílem podpořit její poslání.

Nadace Haimaom se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc a jejím posláním je zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorných buněk a poruchami krevního srážení, zvýšit vybavenost pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.

 

Více: http://www.haimaom.cz/app/index/3/poslani_a_statut_nadace

 

V Olomouci 25.11.2012