Česká zemědělská univerzita otevřela nové Mezifakultní centrum environmentálních věd

Olomouc 16. 12. 2015 – Mezifakultní centrum environmentálních věd II. (MCEV) bylo dnes slavnostně otevřeno a uvedeno do provozu. Investorem projektu byla třetí největší pražská univerzita Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) a generálním dodavatelem stavby GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Budova byla slavnostně otevřena za účasti předsedy Senátu Parlamentu ČR, zástupců ministerstev školství a životního prostředí, Magistrátu hl. m. Prahy, vedení České zemědělské univerzity v Praze a zástupců stavební firmy.

Nová budova MCEV II o rozměrech 87,25m x 21,65m má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V objektu se nachází učebny, studovny, knihovny, laboratoře, přípravny, sbírky, ateliéry, sklady a pracoviště pedagogů, jež se rozprostírají na ploše přes 5 500 m2. V budově se dále nacházejí podzemní garáže, zasedací místnosti a odpočinkové a komunikační koridory včetně zelené střechy. Projekt zahrnoval také vybudování stíněných prostor pro nukleární magnetickou rezonanci o čisté podlahové ploše 24,41 m2. Střešní prostor nabízí zázemí pro pořádání workshopů. Objekt bude sloužit především Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Fakultě životního prostředí.

Nová budova je situována v jihozápadní části více než 34 ha rozlehlého univerzitního areálu ČZU v Praze, Suchdole. Vysoká kvalita přírodního prostředí areálu (odpovídající svou kvalitou a rozsahem danému zaměření školy) pozitivně ovlivnila navrhované řešení MCEV II, které „ukrývá“ část parkovacích kapacit do podzemního podlaží, podtrhuje náplň studia formou zelených střech, pasivní ochranou před solárními zisky (exponované plochy budovy) a užitím vhodných materiálů na fasády objektu (realizace fasády s fotovoltaickými panely o výkonu 13,01 kWp). Výstavba byla realizovaná za plného provozu areálu a nová budova je napojena na stávající budovu mezifakultního centra a tvoří s ní jeden stavební blok.

Budova je navržena a využívána tak, aby byla co nejvíce provozně úsporná. Při projekční činnosti i při výstavbě byla realizována odpovídající technická opatření, tak aby byla budova hodnocena jako „úsporná“ až „velmi úsporná“ (spotřeba energie cca 50 – 100 kWh/(m2.rok). Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) třída B.

Výškové a tvarové uspořádání odpovídá historickému způsobu zástavby v areálu (např. budova rektorátu). Řešení vychází z řešení objektu MCEV I a respektuje stávající urbanistický a architektonický koncept areálu ČZU.

Zdroj: http://www.czu.cz/cs/?r=5143&i=20083&os=1, GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.