Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic, spol. s r.o., Polička – fáze B1


Objednatel: MILACRON Czech Republic

Lhůta výstavby: 9 měsíců

Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic, spol. s r.o., Polička – fáze B1 Objednatel: MILACRON Czech Republic Lhůta výstavby: 9 měsíců Popis: Přístavba výrobního areálu s přízemní nepodsklepenou halou a přístavba dvoupodlažní nepodsklepené administrativní budovy s areálovými zpevněnými plochami a rozvody inženýrských sítí včetně napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

  • Celková zastavěná plocha pozemků: 17 823 m2
  • Zastavěná plocha objektů: 3 943m2
  • Zastavěná plocha komunikací: 3 624 m2

Účelem stavby je zřízení samostatného funkčního celku pro zajištění výrobní činnosti stavebníka. Vlastní areál je tvořen výrobní a skladovou halou, administrativní budovou, areálovými zpevněnými plochami a parkovištěm zákazníků i zaměstnanců, venkovními rozvody inženýrských sítí a oplocení areálu s vjezdovými branami vč. žb. opěrné stěny a zařízeními pro napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí výstavby je rovněž doplňkový objekt zázemí areálu s odpadovým hospodářstvím a vybavením pro údržbu areálu.