Výrobní areál firmy MILACRON Czech Republic, spol. s r.o. – fáze A1, A2, Polička


Objednatel: MILACRON Czech Republic

Lhůta výstavby: 9 měsíců

Fáze A1 a A2 jsou prvními objekty nového výrobního areálu společnosti MILACRON Czech Republic v Poličce. Celková zastavěná plocha pozemků činí 30 000 m2, z toho plocha objektů je téměř 12 500 m2 a plocha komunikací 8 250 m2. Obě fáze A1 a A2 jsou stavebně propojeny. Objekt tvoří přízemní, železobetonové montované výrobní a skladové haly, určené pro dodávky technologií a zařízení pro výrobu vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin (průměrná hmotnost vyráběných strojů bude činit 30 t). Realizace zahrnuje i dodávky výrobních technologií, např. mostových jeřábů, technologického chlazení, rozvodů stlačeného vzduchu a přípravu pro dodávku technologie lakovny. Dalším objektem přiléhajícím k hale je dvoupodlažní nepodsklepená administrativní budova.

Součástí projektu je i realizace doplňkového objektu s odpadovým hospodářstvím a vybavením pro údržbu areálu a vrátnice. Dále areálové zpevněné plochy s parkovištěm pro zákazníky i zaměstnance, oplocení, vjezdové brány a železobetonové opěrné stěny.