Výrobní a montážní hala - etapa V., závodu Miele Uničov


Objednatel: Miele technika, s.r.o.

Lhůta výstavby: 7 měsíců

Předmětem záměru je dostavba V. etapy výrobního závodu Miele v Uničově. Realizací nové výrobní a montážní haly pro investora Miele technika, s.r.o. navázala společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. na předchozí úspěšné spolupráce z realizací I., II. a III. etapy tohoto projektu.

Přístavba haly V. etapy řeší nové výrobní prostory pro provozy jako jsou lisovna plastových dílů, montáž a kompletace výrobků, sklad plastového granulátu a další kancelářské, technické a hygienické prostory.

Architektonické řešení nové haly navazuje na současný komplex jak půdorysně,
tak i výškově. Přihlíží k urbanistické koncepci stávajícího areálu a vychází ze stejné koncepce hlavního objemu ocelových montážních hal, opláštěných trapézovým plechem.

Z konstrukčního hlediska je výrobní hala navržena jako osmi lodní, kdy jednotlivé lodě tvoří rámy ze železobetonových prefabrikovaných sloupů čtvercového nebo obdélníkového tvaru a ocelové příhradové vazníky. Jedná se o částečně dvoupodlažní nepodsklepený objekt s nosnou železobetonovou a ocelovou konstrukcí a pláštěm ze sendvičových panelů.

 

Užitková plocha celkem:        10 185,02 m2

Zastavěná plocha haly:           cca 8 745 m2 

Obestavěný prostor:                cca 100 743 m3