UniMeC – Univerzitní medicinské centrum II. etapa Lékařská fakulta UK v Plzni


Objednatel: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni

Lhůta výstavby: 09/2019–06/2022

Realizací této části nového kampusu navazujeme na první etapu výstavby objektů UniMeC a BioMeC, během které vzniklo sídlo pro pět teoretických ústavů a výzkumné Biomedicínské centrum.

Ve druhé etapě výstavby poskytne areál UniMeC zázemí pro všechny součásti fakulty kromě klinických pracovišť, která mají přirozené sídlo ve Fakultní nemocnici Plzeň. V hlavní budově kampusu budou zbývající teoretické ústavy, moderní prostory pro praktickou výuku a výzkum, podpůrná pracoviště (administrativní zázemí, oddělení IT, technické oddělení), dále děkanát a stravovací zařízení včetně kuchyně. V rámci třetí etapy je plánována výstavba sportovní haly se zázemím ústavu tělesné výchovy. Celý areál bude sloužit pro zhruba 1800 studentů a 290 zaměstnanců LF UK.

Hlavní budova, která má půdorys ve tvaru písmene H, je dispozičně rozdělena na pět částí: centrální loď s osou ve směru východ-západ, k níž jsou kolmo připojena čtyři křídla – dvě na severní a dvě na jižní straně. V centrální části se nachází vstupní hala se společnými prostory. V dominantnějších východních křídlech jsou umístěny teoretické ústavy fakulty s doprovodnými pracovišti a v západních menších křídlech jsou posluchárny pro studenty. Severní křídlo poskytuje prostory pro přednáškové auly a jižní křídlo pro menzu s terasou. Ve dvou podlažích nad menzou je sídlo děkanátu doplněné o střešní terasu se zahradou. Terasy jsou součástí i vyšších pater jižního křídla. Střechy objektu jsou zelené s bezúdržbovou vegetací. V podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání a technické zázemí.

Fasáda budovy se skládá z kontrastu vodorovných a svislých linií s odlišnými barvami vnějšího keramického obkladu hlavní lodi a bočních křídel, která jsou horizontálně členěna výraznými pásovými okny. Před neprůhlednými plochami obvodového pláště budou na metalickém roštu zavěšeny keramické desky ve dvou odstínech, tmavém na centrální lodi a světlém na bočních křídlech.

Na částech imitujících celoplošné zasklení před parapety jsou vkládána do fasádního systému smaltovaná skla v odstínech odpovídajících čirému oknu. Odkryté části prvního podzemního podlaží severních křídel budou omítnuté případně obložené. Hlavní budova teoretických ústavů bude spojena krčkem s budovou ústavů z první etapy.

Součástí projektu jsou sadové úpravy, výsadba stromů v trávníku, realizace cestní sítě a odpočinkového prostředí pro všechny uživatele objektu.

 

Navrhované kapacity stavby

Celková kapacita nově vybudovaných parkovacích míst v podzemních garážích 174

Celková plocha Unimec II (objekt ústavů, společných zařízení, menzy, děkanátu a garáží) 6610 m2