Rekonstrukce administrativní budovy BB Centrum – Budova B, Praha


Objednatel: BB C – Building B, s.r.o.

Lhůta výstavby: 01/2019–03/2020

Rekonstrukcí Budovy B v centrální části BB Centra mezi ulicemi Vyskočilova a Želetavská v Praze 4 – Michli navazujeme v této lokalitě na již dokončenou realizaci administrativního objektu Delta a remodeling Budovy A. Jedním z cílů rekonstrukce stávajícího objektu je lepší propojení budovy s okolním prostředím a oživení přízemních prostor.

Hlavní administrativní funkce Budovy B zůstane zachována. Objekt má celkem 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží. V přízemí objektu se nachází obchodní jednotky pro stravování a prodej. Variabilní nájemní kancelářské prostory jsou umístěny v ostatních nadzemních podlažích. Rekonstrukcí dojde k vytvoření samostatných vstupů do nájemních jednotek z patrových lobby u výtahů. Prostor vnitřního atria je stylizován do podoby pobytové relaxační zóny. Nájemci budou moci využívat zelenou střechu na místě dnešní nepochůzné střechy. Ve třech podzemních patrech se nachází parkovací stání sloužící pro celý objekt.

Stávající prosklená fasáda a okna jsou z velké části zachovány. Nově je doplněna předsazená celoprosklená fasáda na průčelní části křídla vedoucího k ulici Vyskočilova. Zbylé vnější fasády jsou navrženy v keramickém obkladu na nosném roštu s provětrávanou mezerou. Barevné provedení vychází z pastelových tónů cihlově červené a okrové barvy.

Navrhované kapacity stavby

Počet administrativních jednotek 26 jednotek
Počet obchodních a stravovacích jednotek 4 jednotky
Počet parkovacích stání 247 stání
Kancelářské plochy 12 800 m 2
Obchodní a stravovací plochy 1 200 m 2