Montážní hala 3 WHP – 4. etapa, Prostějov


Objednatel: MILACRON Czech Republic

Lhůta výstavby: 7 měsíců

Projekt rozšíření stávajícího výrobního provozu firmy Windmöller & Hölscher Czech zahrnuje výstavbu montážní haly, sociálního vestavku šaten a přístavbu administrativní budovy.

Montážní hala 3 je navržena jako jedno‑ podlažní, nepodsklepená, jednolodní, se sedlovou střechou. Tvarové řešení objektu navazuje na dvě již stávající výrobní haly.

Použitý konstrukční systém je ocelový s příčnými rámovými vazbami, založený na pilotách. Vestavba budovy šaten v montážní hale je navržena jako třípodlažní a nepodsklepená. Budova je tvořena kombinací cihelného obvodového zdiva s vnitřními železobetonovými sloupy a železobetonovými stropy. Zastavěná plocha montážní haly, včetně vestavku, je 2 525 m2.

Objekt administrativní budovy 2 se zastavěnou plochou 339 m2 je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou a s možností budoucí nadstavby třetího podlaží. Novostavba naváže dispozičně na stávající administrativní budovu 1 pomocí spojovacího krčku. Konstrukce je tvořena kombinací cihelného obvodového zdiva s vnitřními železobetonovými sloupy a železobetonovými stropy. Obvodový plášť bude tvořen zateplovacím systémem s barevnou hliníkovou provětrávanou fasádou.