Hotel Fortuna City, Praha


Objednatel: CPI Hotels Properties, a.s.

Lhůta výstavby: 08/2018 – 10/2019

Záměrem projektu je celková rekonstrukce Hotelu Fortuna City, který patří do jedné z největších hotelových skupin v České republice. Hotel se nachází v klidné části Prahy v blízkosti centra. Při kompletní modernizaci objektu budou využity současné technologie pro zabezpečení požadovaného komfortu hostů. Úplně novou podobu dostanou vstupní prostory hotelu.

Stávající hotel se skládá ze dvou jednoduchých kvádrů, které jsou propojeny komunikačním krčkem. V přízemním průchodu mezi budovami se nachází pěší zóna shora uzavřená lehkou prosklenou střechou, což vytváří odlehčující střed celého objektu. Ulička mezi oběma křídly objektu má podobu kryté pasáže a poskytne mnoho míst k zastavení a příležitostí k obchodním schůzkám i dalším setkáním. Díky této kompozici vznikne velmi atraktivní prostor.

Hlavní funkcí vstupních prostor je vytvoření komunikační linie plynule propojující veřejný prostor před hotelem s hotelovou lobby. Nová prosklená střecha haly je dobře viditelná i z vyšších pater a vytváří tak zajímavou pohledovou atrakci. Na hotelovou halu s prosklenými stěnami přímo navazuje venkovní dvůr, který bude oproti stávajícímu rozšířen. Nádvoří směřující k hlavní ulici doplní předzahrádka kavárny a na druhé straně směrem k parkovišti vznikne obytná terasa nad suterénem a konferenční ­místnosti využívané pro společenské a komerční účely. Kavárna, která se nachází na straně směrem k hlavní ulici Černokostelecká, bude zrušena.

Pro úsporu energií bude provedeno zateplení fasády a střech obou budov. Část střešních ploch v prvním patře vedle hlavního vstupu bude řešena jako zelená střecha. Okna zůstanou stávající kromě přízemí a suterénu, kde dojde ke snížení parapetů kvůli lepšímu otevřenému výhledu.

 

Navrhované kapacity stavby:

  původní stav nový stav
Hrubá podlahová plocha 12 395 m2 12 435 m2
Obestavěný prostor (bez garáží) 36 466 m2 36 578 m2
Počet hotelových pokojů 247 243

Areál hotelu je připojen na stávající komunikaci, nový návrh počítá se stavební úpravou stávajících parkovišť.