Bytový komplex SUOMI Hloubětín, 2.etapa, OULU, 3.etapa TURKU


Objednatel: YIT Stavo s.r.o.

Lhůta výstavby: 22 měsíců

Realizace druhé a třetí etapy projektu SUOMI Hloubětín rozšiřuje nízkoenergetické rezidenční bydlení ve finském stylu o 196 bytových jednotek. Fáze výstavby pojmenované podle hlavních finských měst OULU a TURKU navazují na realizaci první etapy ESPOO v nové čtvrti Prahy 9, na břehu řeky Rokytky. Právě blízkost Rokytky a přírodního parku, který podél jejího koryta postupně vzniká, je považována za nejatraktivnější prvek v území a návrh koncepce bydlení z této vazby „řeka – park – bydlení“ vychází. Hlavní myšlenkou projektu je propojení navrhovaných nízkoenergetických bytových domů se zelení.

Z urbanistického hlediska lze společenství považovat za dva uzavřené bloky, uvnitř kterých je navrženo patio v podobě vnitřní zahrady se soustavou zpevněných cest, zelených ploch a drobných herních prvků. Z hlediska městské struktury se jedná o analogii klasického městského bloku.

Koncepce objektů nachází inspiraci v klasické severské architektuře, která je jasná a přímá ve svých tvarech a vymezená vůči okolnímu prostoru s respektem k životnímu prostředí. Organický tvar patia má naopak připomínat při pohledu z oken různorodost finské krajiny formované zejména jezery a lesy.

Vlastní architektonické řešení domu je založeno na čistých liniích a tvarování fasád pomocí polozapuštěných balkonů, ustoupených podlaží a přesahů atik posledního podlaží. Výrazným propojujícím motivem všech objektů je umístění pevných rámů se slunolamy na hlavní terasy posledních podlaží.

Bytové jednotky jsou řešeny s ohledem na aktuální požadavky klientů a respektují moderní trendy v přístupu k řešení bytů, včetně zpřístupnění pro hendikepované spoluobčany. V projektu jsou navrženy byty od kategorie 1+kk až po byty 5+kk.

 

Základní kapacitní údaje:

  • plocha nadzemních podlaží                                    cca 3 268 m2
  • plocha podzemních podlaží                                    cca 6 495 m2
  • prostor nadzemních podlaží                                        cca 51 700 m3
  • obestavěný prostor podzemních podlaží               cca 22 800 m3

 

  • Podlažnost:

                 - počet nadzemních podlaží – bytové domy typu „E“                                    5         

                 - počet nadzemních podlaží – bytové domy typu „F“                                    6

                 - počet nadzemních podlaží – bytové domy typu „W“                                   6

                 - počet podzemních podlaží – bytové domy skupiny „EF“, „FW“               1

 

  • Počet bytů celkem:                                                 196

       z toho:

- bytový dům typu „E“ (celkem 2x)         22

- bytový dům typu „F“ (celkem 4x)          31

- bytový dům typu „W“ (celkem 1x)        28

 

www.yit.cz