Bytový dům, Lokalita Horní Měcholupy „Hornoměcholupská“


Objednatel: CENTRAL GROUP Javorová čtvrť, a.s.

Lhůta výstavby: 16 měsíců

Objekt C,D tvoří dvě nadzemní budovy propojené spojovacím krčkem v úrovni 1. a 2. PP. Tato podlaží slouží pro parkování obyvatel domu, jsou zde umístěny sklepy a technické místnosti.Podzemní podlaží jsou označena 1.PP a 2.PP.

Budova C má lichoběžníkový půdorys a je rozdělena na dvě dilatační sekce. Jižní sekce Ca má 5 nadzemních podlaží 1.NP – 5.NP. Severní sekce Cb má 13 nadzemních podlaží 1.NP – 13.NP.

 

Budova D je v jedné dilatační sekci, má rovněž půdorysný tvar lichoběžníku. Budova D má celkem 13 nadzemních podlaží 1.NP – 13.NP.

 

Polyfunkční dům C,D slouží převážně k bydlení. V obou částech se nachází celkem 119 bytů a70nebytových jednotek (kanceláří, např.ateliérů, apod.) . Byty a ateliery jsou typů 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK.