Spolupráce se školami

Firma nabízí studentům vysokých škol, kteří studují zejména VUT v Brně, VŠB-TU v Ostravě a ČVUT v Praze možnost spolupráce, a to jak v době prázdnin, tak i během školního roku.
Studenti se stávají součástí realizačního týmu, kde získávají praktické zkušenosti ze studovaného oboru a zároveň jasnější představu o své budoucí kariéře.
Po ukončení studia mohou vybraní studenti plynule přejít do stálého pracovního poměru s motivačním finančním ohodnocením.

TRAINEE PROGRAM

Program je určený pro studenty posledních ročníků bakalářského a magisterského studia VŠ stavebních oborů.Jste dynamičtí, samostatní a máte chuť se dále rozvíjet v oboru?
Chcete získat praxi a zkušenosti přímo na našich stavbách v rámci celé ČR?
... pak vítejte do našeho týmu odborníků! Nabízíme vám flexibilní spolupráci po celý rok formou dohody o provedení práce/ dohody o pracovní činnosti na tyto asistentské pozice:

 

Začínali jsme...

Podílet se na přípravě a realizaci velkých stavebních zakázek už během studia mi přineslo možnost konfrontovat své teoretické vědomosti s praxí a zároveň schopnost řešit různá školní zadání komplexněji a kvalitněji, dokázal jsem např. lépe vyhodnotit proveditelnost a ekonomickou náročnost staveb apod.
Za absolutně největší přínos mé odborné praxe považuji to, že jsem se stal součástí fungujícího týmu ještě při studiu, tedy běžný start v novém zaměstnání jako seznamování s kolegy, poznávání firemních zvyklostí atd. jsem si odbyl při odborné praxi a po ukončení studia a přechodu do HPP v GEMO jsem se mohl již plně soustředit na svou pracovní náplň.

Ing. Jakub Dvořák
Stavbyvedoucí

Do firmy GEMO OLOMOUC jsem nastoupila z důvodu získání své první praxe a možnosti být u realizace velkých staveb. Ověřuji si zde své teoretické znalosti a vidím, jak se provádí určité činnosti, které jsem si ve škole neuměla představit. Ve firmě mi maximálně vycházejí vstříc a mám zde prostor pro to, abych dokázala skloubit zajímavou práci a školu. Mohu tak získat mnoho odborných znalostí a cenných zkušeností ještě před koncem studia.
GEMO je dynamická firma s příjemným a mladým kolektivem a výborným technickým zázemím. Práce zde mi umožňuje rozvíjet se nejen po stránce profesní, ale i po stránce osobní. Po ukončení mého studia na VŠ bych ráda nastoupila do hlavního pracovního poměru a pokračovala v činnostech, které jsem zahájila během své odborné praxe.

Bc. Karolína Prchalová
Asistentka přípraváře