Výstavba budovy „G”, Technická univerzita v Liberci


Objednatel: Technická univerzita v Liberci

Lhůta výstavby: 9 měsíců

Realizace nového výzkumného, vývojového a výukového centra Technické univerzity v Liberci přispěla ke zlepšení podmínek pro inovaci studijních programů, kvality výuky i vědecké práce.

Čtyřpodlažní budova, s celkovou kapacitou 2 000 osob, představuje svým účelem a charakterem hlavní výukový objekt univerzity. Je koncipována jako lineární hmota, podélně osazená do svahu vrchu Na Skřivánku a uzavírající prostor Studentského náměstí a hlavního kampusu univerzity východním směrem. Středu budovy dominuje široké schodiště, které spojuje úroveň náměstí s Boční ulicí a otevírá pěší trasu vedoucí dále k Harcovským kolejím. Budova je nejširší ve svém 3. NP, ve kterém jsou situovány výukové, společenské a shromažďovací prostory. V této úrovni jsou východním směrem z hlavní hmoty vysunuty objekty poslucháren a auly, přičemž jejich střechy, porostlé extenzivní zelení, splývají s terénem. Objekt, o celkové ploše 9 400 m2, je realizován ve standardu nízkoenergetické stavby. Rozvržení objektu navazuje na osnovu univerzitního kampusu z 50. let dvacátého století. Dominantní poloha, tvar a velikost řadí G‑komplex mezi významné stavby v Liberci a okolí.