Slunečný Vršek, Praha


Objednatel: Orco Property Group

Lhůta výstavby: 14 měsíců

Základní charakteristika stavby

Obsahem dodávky je výstavba tří objektů G,H,I obytného souboru Sluneční Vršek. Navrhované objekty tvoří II.etapu obytného souboru. Součástí komplexní stavby jsou také návazné stavební objekty – komunikace včetně parkovacích stání, opěrné a protihlukové zdi, technická infrastruktura, trafostanice, oplocení a sadovnické úpravy vč.drobné architektury atd. Vymezená plocha obytného souboru Sluneční Vršek II.etapa 3a je 19 690m2.


Obytný blok „G“

Obytný blok se skládá ze 4 sekcí G1, G2, G3, G4. Objekt má dvě podzemní podlaží a 6 nadzemních s tím že 5. a 6. NP je ustupující. Jednotlivé sekce G 1 – G 4 jsou osazeny na společné podnoži s dvěma suterény využitými pro parkování osobních automobilů, včetně prostoru technického vybavení a ostatních prostor sloužících pro nájemníky.

Navržený dum obsahuje v zásadě všechny požadované velikostní typy bytu - tj. od garsoniér až byty 4+KK. Dále jsou v objektu v sekci G1 4 ateliéry a 2 komerční jednotky. Hlavní vstupy jsou řešeny po obvode bloku, polootevřené prostory vnitrobloku jsou řešeny jako předzahrádky pro byty v 1.NP.


Obytný blok „H“

Obytný blok se skládá ze 4 sekcí H1, H2, H3, H4. Objekt má 5 nadzemních a dvě podzemní podlaží. Jednotlivé sekce H 1 – H 4 jsou osazeny na společné podnoži s dvěma suterény využitými pro parkování osobních automobilu, včetně prostoru technického vybavení a ostatních prostor sloužících pro nájemníky. Dispoziční řešení jednotlivých prostor, včetně poměrné skladby jednotlivých typu bytu vychází z požadavku investora. Navržený dum obsahuje v zásadě všechny požadované velikostní rady bytu - tj. od 1+KK až byty 4+KK.


Obytný blok „I“
Obytný blok se skládá ze 2 sekcí I1 a I2. Objekt má 6 nadzemních a dvě podzemní podlaží. Jednotlivé sekce I 1 – I 4 jsou osazeny na společné podnoži s dvěma suterény využitými pro parkování osobních automobilu, včetně prostoru technického vybavení a ostatních prostor sloužících pro nájemníky. Jednotlivé sekce mají 6 nadzemních podlaží, že sekce I1 a I2 mají šesté NP ustupující. Na jižní straně objektu vzniká přesah hmoty garážového bloku, který musí být s ohledem na rozměr a parametry garáží širší než obytné podlaží. U popisovaných domu je tento přesah, který vystupuje nad terén, řešen jako pochozí terasa pro byty v přízemí. Navržený dum obsahuje v zásadě všechny požadované velikostní rady bytu - tj. od garsoniér až byty 4+KK.