Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, Ostrava


Objednatel: New Karolina Shopping Center Development

Lhůta výstavby: 24 měsíců

Nová Karolina v Ostravě je jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v České republice. Celková rozloha pozemku je 32ha. První ze čtyř plánovaných etap obsahuje unikátní architektonický a projekční koncept obchodního a zábavního centra o pronajímatelné ploše 55.000 m2, kancelářskou budovu s plochou 23.000 m2, obytný komplex se zhruba 250 byty a dvě rekonstruované historické budovy se zcela novou funkcí. Celá lokalita bude vybavena novou infrastrukturou a pečlivě navrženými veřejnými prostory. Investorem tohoto projektu je developerská společnost Multi Development, která svým záměrem obohatí severomoravskou metropoli především o administrativní a obchodní plochy, moderní bydlení, společenské a relaxační vyžití. Celková investice do tohoto území je přes 200 miliónů EUR.

 

Autorem projektu obchodního centra je světově proslulý architekt Rem Koolhaas zakladatel kanceláře OMA, Rotterdam. Realizaci projektové dokumentace připravuje a technický dozor provádí společnost K4, a.s.

 

 

Dodávka stavby je zajišťována na klíč společností GEMO OLOMOUC, včetně realizační projektové dokumentace za účasti týmu zkušených externích odborníků a konzultantů také z VUT a ČVUT ve specifických technických oblastech, kteří provádějí supervizi při provádění stavby i projektu. Realizace stavby obchodního centra byla zahájena v únoru 2010 a termín dokončení je uvažován v březnu 2012. Na výstavbě se bude celkem podílet až 2.500 pracovníků jak na staveništi, tak v projekci, přípravě a ve výrobních závodech, z toho je přes 50 řídících a THP pracovníků společnosti GEMO OLOMOUC a dalších několik desítek stavbyvedoucích subdodavatelů.

 

 

Architektonicky komplexně řešené dílo působí na okolí, ale i na návštěvníky uvnitř objektu především fasádou, řešenou kombinací prosklených a plných ploch ze sklocementových velkoformátových desek v celkové ploše cca 35.000m2. Objekt tvoří čtrnáct navzájem propojených kostek různých velikostí vložených do velké prosklené střechy, která překrývá vnitřní atria. Prosklená střecha dosahuje úctyhodné velikosti jednoho hektaru a některé z objektů jí prostupují, jiné končí pod ní a dávají vyniknout zeleným střešním terasám. Architektonickou dominantu objektu tvoří pompézní 23 metrový monolit a tzv. dóm, který se zdvihá do výšky 45 metrů a díky svým impozantním rozměrům dává interiéru novou dimenzi prostoru a současně ráz honosné okázalosti i vzdušné uvolněnosti. Vstupy obchodní galerie jsou orientovány do všech čtyř světových stran, hlavní vstupní portál směřuje na rušnou Galerijní třídu. Obchodní a zábavní centrum bude v úrovni třetího nadzemního podlaží, tedy v úrovni patra multikina, napojeno moderní pěší lávkou na vlakové nádraží Ostrava – střed a na Ústřední autobusové nádraží.

 

 

Každým dnem vyrůstá na místě bývalé koksovny budova o půdorysných rozměrech 170x170m založená na poddolovaném území pomocí 600 vrtaných pilot a v celé ploše objektu na nedilatované základové desce. Ve dvou úrovních suterénu jsou navržena podzemní parkoviště s 1.150 parkovacími místy a supermarket o rozloze 4.442 m2, celé pod trvalou hladinou spodní vody, proto je použito speciální izolace spodní stavby proti tlakové vodě, metanu a radonu s injektážním systémem a s použitím vodostavebních železobetonových konstrukcí. Objekt obchodního centra s cca 250 obchody pojme cca 100.000 m3 betonu, cca 10.000 tun oceli a velké množství monolitických předpínaných železobetonových konstrukcí na rozpětí průvlaků až 16m. Po celou dobu je provoz výstavby obsluhován sedmi věžovými jeřáby dosahujících výšky až 65m.

 

 

Ve čtyřech nadzemních podlažích jsou k dispozici pronajímatelné obchodní plochy. Z toho třetí nadzemní podlaží je věnováno zábavě a gastronomii s prostorným food courtem pro 300 – 350 návštěvníků a se dvěma restauracemi vždy s kapacitou cca 200 míst. Na 3.500 m2 zde bude umístěno již druhé ostravské multikino se sedmi promítacími sály.

 

 

Nadčasové a ekologické pojetí objektu si vyžádalo nadstandardní řešení technického zařízení budovy, především vzduchotechniky, chlazení, topení, sprinklerů, osvětlení a zejména měření a regulace včetně integrovaného automatického řízení budovy. Vertikální přeprava v obchodním centru je zajištěna cca 60 výtahy, eskalátory a travelátory.

 

 

Moderní architektura projektu je založena na čistých detailech a jasně určených liniích z rukopisu holandských architektů. Jejich představa, jménem Nová Karolina, se pod vedením společnosti GEMO OLOMOUC stává skutečností.

 

 

Kromě výstavby obchodního a zábavního centra, realizuje firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. v této lokalitě také rozsáhlý developerský záměr „Rezidenci Nová Karolina.“ Projekt moderního bydlení v centru Ostravy, s nadčasovou architekturou, určený pro všechny, kteří chtějí mít na dosah ruky kulturu, obchody, sport i rekreační vyžití.

 

 

Více na:
http://www.gemo.cz/dp-rezidence-nova-karolina.asp
http://www.rezidence-novakarolina.cz/

 

 

Rezidence Nová Karolina Ostrava
Rezidence Nová Karolina Ostrava