Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava


Objednatel: TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob

Lhůta výstavby: 12 měsíců

Industriální památkově chráněný objekt Trojhalí v bývalé ostravské koksovně Nová Karolina se připravuje na rekonstrukci. Do roka se zrekonstruuje na multifunkční halu a připojí se k předchozím vítkovickým objektům jako je Vysoká pec, Energetická ústředna nebo Gong, který vznikl přeměnou plynojemu. V Ostravě tak přibude další unikátní industriální objekt pro využití všech příznivců kultury, sportu a dalších společenských událostí. Přestavba budov bude stát zhruba 180 milionů korun a 85 procent z těchto nákladů by měly tvořit peníze z Regionálního operačního programu MSK. Projekt zastřešuje společnost Trojhalí, ve které má podíl město Ostrava, Vítkovice a Moravskoslezský kraj.

Architektonické řešení budov zpracoval architekt Josef Pleskot, který je autorem rekonstrukce areálu Dolní oblast Vítkovice. Rekonstruované prostory budou zhruba stejně velké jako centrální ostravské Masarykovo náměstí. Celková využitelná plocha nadzemních a podzemních podlaží bude cca 10 500m2.

Provozní i architektonický koncept komplexu třech hal je založený na myšlence jejich zpřístupnění přes společný podzemní prostor. Tak tomu ostatně bývalo i v minulosti, kdy veškeré technologické (materiálové) cesty vedly do strojních hal přes jejich suterény. Nově navržené suterény vytvářejí pod starými halami kvalitní zázemí uživatelů, připojují a usměrňují veškeré toky lidí přicházejících z povrchu a cíleně jim umožňují obsazovat pozice pod střechami hal. Komplex bude také spojen podzemní chodbou s podzemními garážemi obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina.

Návrh předpokládá, že historické nadzemní konstrukce nebudou zatepleny, budou repasovány v nezměněné podobě a většinově budou poskytovat pouze ochranu před extrémními vnějšími vlivy. Ochranu před deštěm, sněhem, větrem, přímým mrazem a přímým slunečním svitem. Prostor ústředny, ve kterém budou provozovány především rekreační sportovní aktivity pro veřejnost, bude lépe tepelně zajištěn, aby mohl zaručit v zimě stabilní teplotu okolo 15˚,,,C.

Trojhalí nabídne plochy například pro pořádání trhů, jarmarků, koncertů, debat, výstav nebo pro sportovní aktivity - například bruslení nebo pouliční turnaje v basketbalu, fotbalu, florbalu či beach volejbalu. Součástí by měl být informační koutek či gastronomické provozy. V objektu ústředny pak vzniknou multifunkční tělocvičny se zázemím pro skladování sportovního vybavení.

Renovace objektu má regionální význam, protože se očekává, že nebude sloužit pouze obyvatelům Ostravy, ale i jeho návštěvníkům a nové prostory by tak mohly přispět ke konkurenceschopnosti města.