Avion Shopping park – Nový Avion modernizace nákupní galerie, Ostrava


Objednatel: Inter IKEA Centre Česká republika

Lhůta výstavby: 13 měsíců

Projekt NOVÝ AVION je rozdělen do několika etap a fází. První fáze realizace projektu etapa TP 01 byla zahájena začátkem roku 2012 v podobě demolice stávající části obchodního centra a výkopem stavební jámy. Tímto zásahem se plocha stávajícího obchodního centra zmenšila přibližně o 10 000 m2.

Předmětem etapy TP 02-04 je provedení novostavby objektu a venkovních objektů přeložek a novostaveb inženýrských sítí, komunikací a terénních úprav.

Hlavní vstupy pro zákazníky budou ze stávajícího objektu pasáže a z míst původních vstupů do objektu. Nově navržená obchodní pasáž, kolem které jsou umístěny jednotlivé prodejní jednotky navazuje na již dříve realizovanou etapu SEVER a VÝŠKOVICKÁ. V rámci každé jednotky bude vybudováno možnost napojení zázemí pro její provoz sociální zázemí a kanceláře. Samostatně jsou navrženy sociální zařízení pro zákazníky, energetické centrum apod. Venkovní plochy zůstanou beze změny až na výjimku, kterou tvoří nově vybudovaný sjezd do podzemního parkoviště, které se nachází pod částí Výškovická a nově také částečně pod budovanou etapou.

Nově navržená budova obchodní galerie „Nový Avion“ má jedno částečné podzemní podlaží, jedno přízemní podlaží a z větší části také druhé nadzemní podlaží, které bude sloužit pro dvoupodlažní nájemní jednotky, pro místnosti zajištění technického provozu objektu a pro místnosti zázemí některých nájemních jednotek z 1.NP. Konstrukční systém novostavby bude kombinace monolitického a montovaného železobetonového skeletu, sestavený z nosných sloupů, průvlaků, ztužidel a stropních panelů. Z provedeného geologického průzkumu vyplývá nutnost hlubinného založení na pilotách. Stropní konstrukce budou železobetonové stropní desky.

Střešní konstrukce bude tvořena trapézovými plechy ukládanými na průvlaky. Střešní rovina je provedena v základních rozměrech ve spádovaných plochách. Objekt bude opláštěn sendvičovými plechovými panely typu TRIMO. Po obvodu budovy je sokl do výšky cca 1m a bude řešen betonovým sendvičovým panelem, stejně jako předchozí stavba. Pasáž bude prosvětlena střešními světlíky, jejichž tvar bude navržen jako pultové plochy.

Nová část obchodní galerie bude mít unikátní design, který bude navazovat na etapu SEVER a bude zaměřena na luxusnější módu.