Podporujeme

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se aktivně zapojuje do společenského života v olomouckém regionu, zejména pak v oblasti sportovní, kulturní a charitativní.

Ve sportovní oblasti

Nejvýznamnější aktivitou je mnoholetá podpora fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, opakované partnerství mezinárodního ženského turnaje ITS Cup v Olomouci a podpora hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov. Naše firma se rovněž podílí na rozvoji mladých nadějných sportovců a přispívá na provoz menších sportovních klubů v olomouckém regionu. V roce 2015 jsme hrdým partnerem mezinárodní tenisové události FedCup by BNP Paribas 2015, podpořili jsme náš vítězný národní ženským tým v semifinálovém utkání v Ostravě i finálovém utkání v Praze.

 

V kulturní oblasti

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. aktivně podporuje řadu akcí pořádaných nejen v olomouckém regionu.

 

V humanitární oblasti

byla firma nápomocna při výstavbě stacionáře pro mentálně postižené děti Jasněnka v Uničově, při opravě fasády pro obecně prospěšnou organizaci Mateřskou školu Sluníčko v Olomouci. Rovněž každoročně přispíváme na některé projekty Charity v Olomouci, Charity ve Šternberku a občanského sdružení SPOLU.

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. věnovala finanční prostředky Sdruženým zařízení pro péči o dítě v Olomouci na realizaci projektu - přestavby Kojeneckého ústavu v Olomouci, U Dětského domova 2, na zařízení rodinného typu. Patronkou projektu je topmodelka Veronika Vařeková. Dále jsme částkou 1 mil Kč, věnované olomoucké Nadaci Haimaom, podpořili transplantační program, zaměřený na zlepšení léčby pacientů s hematoonkologickým onemocněním.

V září 2008 firma GEMO OLOMOUC, spol s r.o. spolu se společností GEMO SPORT a.s., při příležitosti otevření nového sportovního centra v Olomouci, věnovala 500.000 Kč olomouckému Sdružení Šance. Cílem tohoto počinu bylo podpořit protinádorovou léčbu u dětí s hematologickým a onkologickým onemocněním.

V roce 2013 se firma aktivně zapojila do projektu Česká pojišťovny, a to účastí svých zaměstnanců v běžeckém závodu RUN Tour v Olomouci. Mimo sportovní cíl má seriál RUN Tour i charitativní rozměr. Výtěžek ze startovného je věnován Dětskému kardiocentru Fakultní nemocnice v Motole.

Počátkem roku 2012 podpořila firma částkou půl milionu Kč a v roce 2014 částkou jeden milion Kč olomouckou Nadaci Haimamom na pomoc nemocným s krevními a nádorovými chorobami.

V roce 2015 jsme byli významným partnerem slavnostního večera pražské Nadace Pangea s názvem „Navrať se do domu srdce svého“ spojeného s udělením cen „za úsilí o nápravu věcí lidských“.