Podporujeme

Společnost GEMO a.s. nezapomíná na ostatní. Aktivně se zapojuje do společenského života a pomáhá v celé řadě oblastí.

Ve sportovní oblasti

se podílíme na rozvoji mladých nadějných sportovců a přispíváme na provoz menších sportovních klubů v olomouckém regionu. V roce 2015 jsme byli hrdým partnerem mezinárodní tenisové události FedCup by BNP Paribas 2015, podpořili jsme náš vítězný národní ženským tým v semifinálovém utkání v Ostravě i finálovém vítězném utkání v Praze. Z dlouhodobých partnerství za nejvýznamnější považujeme každoroční podporu mezinárodního ženského turnaje ITS Cup v Olomouci.

 

V kulturní oblasti

aktivně podporujeme řadu akcí pořádaných nejen v Olomouckém kraji.

 

V humanitární oblasti

dlouhodobě spolupracujeme s olomouckou Nadací Haimaom. Posláním nadace je pomoc nemocným s krevními a nádorovými onemocněními. Každoročně také přispíváme na vybrané projekty Charity v Olomouci, Charity ve Šternberku a občanského sdružení SPOLU v Olomouci.

Pomáháme těm, kteří pomoc potřebují. Podíleli jsme se na výstavbě stacionáře pro mentálně postižené děti Jasněnka v Uničově, na opravě fasády pro obecně prospěšnou organizaci Mateřskou školu Sluníčko v Olomouci. Věnovali jsme finanční prostředky Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci na realizaci projektu přestavby Kojeneckého ústavu v Olomouci na zařízení rodinného typu. Patronkou projektu je topmodelka Veronika Vařeková.

V roce 2013 jsme se aktivně zapojili do projektu České pojišťovny, a to účastí našich zaměstnanců v běžeckém závodu RUNTour v Olomouci. Mimo sportovní cíl, měla akce i charitativní rozměr. Výtěžek ze startovného byl věnován Dětskému kardiocentru Fakultní nemocnice v Motole.

V roce 2015 jsme byli významným partnerem slavnostního večera pražské Nadace Pangea s názvem „Navrať se do domu srdce svého“ spojeného s udělením cen „za úsilí o nápravu věcí lidských“.

V roce 2017 jsme podpořili projekt budování nového Lokomočního centra Jitrocel v Olomouci, a to finančním darem na zakoupení rehabilitačního zařízení v rámci terapie neurologických pacientů.

Navázali jsme na finanční podporu z roku 2017 a v červnu 2019 jsme věnovali příspěvek na speciální pomůcky a provoz Lokomočního centra Jitrocel v Olomouci. Zařízení poskytuje zdravotně znevýhodněným osobám profesionální rehabilitační, rekondiční i masérské služby a využívá nadstandardní vybavení, speciální pomůcky a rehabilitační techniku.