Personální politika

Během své dlouholeté činnosti firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. zvýšila počet svých vlastních zaměstnanců ze 30ti na současných 430. Vedení společnosti si plně uvědomuje, že jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje firmy je kvalitní a spokojený zaměstnanec. Kvalita zaměstnance je dána zejména jeho vzděláním, talentem, odbornou dovedností a pracovní zkušeností. Základním kamenem společnosti je její duševní vlastnictví. Zvyšovat produktivitu a kvalitu provedené práce je možné pouze na základě nových technologií, zlepšujícího se strojního vybavení a zejména pak stále se vzdělávajícími a zkušenějšími pracovníky.

Vedení firmy očekává u svých zaměstnanců zejména vysokou míru profesionality, včetně vysokého pracovního nasazení, mobilitu, flexibilitu a kreativitu.

Úctu ke svým zaměstnancům vyjadřuje firma odpovídajícím finančním ohodnocením a řadou dalších výhod, mezi které patří zejména práce v prostředí velké a silné společnosti, příležitost pro osobní kariérový růst, kontakt s novými výrobními technologiemi a poskytnutí zaměstnaneckých výhod a zajímavých slev od spolupracujících firem.

Společnost má také zavedeny skupinové personální standardy, mezi které patří zejména další týden dovolené nad zákonný nárok a příspěvek na stravování, pomoc zaměstnancům v případě, že se dostanou do vážné zdravotní nebo sociální situace.