Občanské stavby

Letná obchodní centrum

Letná obchodní centrum

Letná OC se nachází v atraktivní lokalitě na území Prahy 7 v místě takzvaného Holešovického trojúhelníku při ulicích Strojnická, U Studánky a Veletržní. Vybudováním objektu vznikne komerční komplex s administrativním provozem, centrem… více 

Administrativní budova DOCK 02, Praha

Administrativní budova DOCK 02, Praha

Administrativní budova DOCK 2 s pronajímatelnou plochou 8500m2 je součástí atraktivní lokality Libeňských doků v pražské Libni. Architektonicky unikátní kaskádovitý objekt ve tvaru V, pokrytý zelení a terasami s výhledem na řeku… více 

AFI Vokovice - polyfunkční objekt

AFI Vokovice - polyfunkční objekt

AFI Vokovice je primárně administrativní budova, která nabízí vysoce variabilní řešení moderních kancelářských prostor s využitím nejnovějších technologií a originální architekturou. Nachází se v atraktivní lokalitě Prahy 6, na hranici Vokovic a… více 

CENTRAL JABLONEC, Obchodní centrum Jablonec nad Nisou

CENTRAL JABLONEC, Obchodní centrum Jablonec nad Nisou

Budoucí obchodní centrum s celkovou plochou více než 13 000 m2 nájemních jednotek nahradí stávající a již nevyhovující objekt nákupního střediska OC Jabloň, dále provizorní stánky tržiště a objekt tělocvičny. Projekt svým umístěním v historické… více 

Obchodní centrum Chodov

Obchodní centrum Chodov

Centrum Chodov v Praze patří, co do počtu obchodů, mezi největší nákupní centra v České republice. Historie projektu Centrum Chodov v Praze se datuje od roku 1999, kdy byly zahájeny první přípravné a projekční práce. V současné době Centrum… více 

UHK – objekt C – lokalita Na Soutoku

UHK – objekt C – lokalita Na Soutoku

Nová výuková budova, v pořadí třetí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je situována v západní části kampusu. Součástí projektu je i výstavba parkoviště v jižní části areálu a realizace kašny. Čtyřpodlažní bezbariérový objekt C,… více 

HOBBY MARKET - PHAROS Bratislava

HOBBY MARKET - PHAROS Bratislava

Účelem stavby HOBBY MARKETU Pharos Bratislava je vybudování pozemního objektu s prodejními a skladovacími prostory, chráněnými prostory, zpevněnými plochami, komunikací, potřebnou infrastrukturou a ostatními prvky, které budou sloužit pro provoz… více 

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc

Nový areál bude ve výsledku tvořen jednou stávající budovou (bývalá prádelna) a třemi novými objekty, které na ni bezprostředně navazují. První budovou tohoto projektu je testovací hala - budova c. Tato je tvořena prostornou tělocvičnou a na ni… více 

REKO FS

REKO FS

Rekonstruovaná tribuna je situována ve sportovním areálu Sigmy v Olomouci – Řepčíně. Zázemí pro mládežnická fotbalová družstva bude využitím původní tribuny, která dosud sloužila jen pro diváky a skladování. Navrhovaný objekt zázemí pro… více 

ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2.část

ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2.část

Nový objekt MCEV II je situován do více než 34 ha rozlehlého areálu České zemědělské univerzity v Praze 6‑,,Suchdole. Poskytne nové výukové, technické a společenské prostory, včetně zázemí třem katedrám: katedře kvality zemědělských produktů,… více 

Obchodní centrum Hornbach Praha Čestlice

Obchodní centrum Hornbach Praha Čestlice

Hornbach je umístěn v jihovýchodní části území Retail Parku obce Čestlice, v blízkosti dálnice D1. Objekt o celkové ploše 20 092 m2 se skládá ze tří funkčních celků, jejichž čelní a zadní fasády jsou propojeny. Hlavní budova prodejny ‚Dům a… více 

Forum Poprad

Forum Poprad

Obchodní centrum FORUM Poprad poskytne na ploše 22 500 m2 více jak 100 obchodů, supermarket o ploše 1 300 m2 a pohodlné parkování pro 450 automobilů. Zároveň jsou zde umístěny kavárny a restaurace s venkovními terasami s překrásným výhledem na… více 

Centrum polymerních systémů, Zlín

Centrum polymerních systémů, Zlín

Realizace specializovaného výzkumného centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zaměřeného na aplikovaný výzkum polymerů, významně rozšiřuje výukové a vývojové kapacity univerzity a propojuje prostředí akademické s komerčním. Objekt přiléhá k… více 

Obchodně-společenské centrum Central Kladno

Obchodně-společenské centrum Central Kladno

Central Kladno vyroste v centru města v sousedství ulic Petra Bezruče a Ctiborova. V rámci projektu je pro pohodlný přístup plánována výstavba pěšího mostu přes ulici Petra Bezruče. Navíc tento pěší most spojí lokalitu přímo s centrem města a tím… více 

Obchodní centrum Frýdek - Místek

Obchodní centrum Frýdek - Místek

Záměrem projektu je vybudování nového obchodního centra, který bude součástí budoucího komplexu Multifunkční centra ve Frýdku-Místku. Objekt nahradí stávající areál, který je využíván jako sportovní centrum se stávající víceúčelovou sportovní halou… více 

Hala Polárka Frýdek - Místek

Hala Polárka Frýdek - Místek

Záměrem projektu je vybudování nové víceúčelové sportovní haly, která bude součástí budoucího komplexu Multifunkční centra ve Frýdku-Místku. Objekt nahradí stávající areál, který je využíván jako sportovní centrum se stávající víceúčelovou sportovní… více 

Rozvoj výstaviště Flora II, Olomouc

Rozvoj výstaviště Flora II, Olomouc

Uvažovaný záměr revitalizace areálu Výstaviště Flora v této etapě počítá s rekonstrukcí stávajícího pavilonu A1, dostavbou první fáze rozšíření pavilonu A2 a dostavbou správní budovy včetně nezbytně nutné infrastruktury. Hlavním cílem… více 

VOLVO Olomouc

VOLVO Olomouc

Regionální zastoupení pro prodej nákladních automobilů a náhradních dílů. Školící a servisní středisko , opravy , diagnostika a mytí nákladních automobilů. více 

Výstavba prodejního centra ZELENÝ TROJÚHELNÍK – JIH, Plzeň – I. etapa

Výstavba prodejního centra ZELENÝ TROJÚHELNÍK – JIH, Plzeň – I. etapa

Stavba v lokalitě prodejního centra ZELENÝ TROJÚHELNÍK – JIH v Plzni byla navržena jako montovaný železobetonový halový skelet s opláštěním ze sendvičových fasádních panelů. Dopravní napojení objektu z přilehlé Folmavské ulice zajišťuje nová… více 

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

Hlavním záměrem projektu Univerzitního medicínského centra LF UK (UniMeC) bylo vybudování části nového kampusu – sedmipodlažního objektu o celkové užitné ploše 4 960 m2 pro pět teoretických ústavů: farmakologie a toxikologie, patologické fyziologie,… více 

Výstavba budovy „G”, Technická univerzita v Liberci

Výstavba budovy „G”, Technická univerzita v Liberci

Realizace nového výzkumného, vývojového a výukového centra Technické univerzity v Liberci přispěla ke zlepšení podmínek pro inovaci studijních programů, kvality výuky i vědecké práce. Čtyřpodlažní budova, s celkovou kapacitou 2 000 osob,… více 

Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava

Nová Karolina – Trojhalí, Ostrava

Industriální památkově chráněný objekt Trojhalí v bývalé ostravské koksovně Nová Karolina se připravuje na rekonstrukci. Do roka se zrekonstruuje na multifunkční halu a připojí se k předchozím vítkovickým objektům jako je Vysoká pec, Energetická… více 

Avion Shopping park – Nový Avion modernizace nákupní galerie, Ostrava

Avion Shopping park – Nový Avion modernizace nákupní galerie, Ostrava

Projekt NOVÝ AVION je rozdělen do několika etap a fází. První fáze realizace projektu etapa TP 01 byla zahájena začátkem roku 2012 v podobě demolice stávající části obchodního centra a výkopem stavební jámy. Tímto zásahem se plocha stávajícího… více 

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, Masarykova univerzita, Brno

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2.etapa, Masarykova univerzita, Brno

Stavebními úpravami a výstavbou v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity vznikne vědeckopedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště evropské úrovně. Cílem projektu 1.etapy je Rozvoj infrastruktury pro výuku… více 

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, Masarykova Univerzita, Brno

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií, Masarykova Univerzita, Brno

Pozemek pro výstavbu CVI je součástí areálu Pedagogické fakulty Poříčí 31. Nedaleko v budovách Poříčí 7-9-11 je rovněž umístěna PdF. Oba areály spolu úzce souvisí, jsou od sebe vzdáleny 270m. Navrhovaná výstavba má zkvalitnit výuku a umožnit… více 

Dostavba budovy Slovanského gymnázia, Olomouc

Dostavba budovy Slovanského gymnázia, Olomouc

Dostavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, v místě nádvoří stávajícího areálu Slovanského gymnázia. Většinu plochy zabírá již zastaralý pavilon, ve kterém bude výuka ukončena. Nová zastavěná plocha jde po hranici univerzitního pozemku a… více 

BB Centrum – Building DELTA, Praha

BB Centrum – Building DELTA, Praha

Objekt BB Centrum – building DELTA je dalším krokem v rozšiřování BB centra v Praze. Po jeho dokončení bude navýšena kapacita tohoto, jednoho z největších administrativních center v České republice, o dalších cca 40 000 m2 kancelářských ploch. … více