Inženýrská činnost

Společnost GEMO a.s. nabízí investorům komplexní inženýrskou činnost ve všech oblastech výstavby včetně zabezpečení změny územního plánu, předprojektové a projektové přípravy.

Máme dlouhodobé zkušenosti s řešením veškerých nezbytných úkonů pro zajištění všech stupňů povolování stavby od územního a stavebního řízení až po úspěšnou kolaudaci stavby včetně zajištění veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Vyřizujeme veškerá povolení pro výstavbu vlastních projektů napříč celým spektrem investiční výstavby a akcí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.