Etický kodex

Účelem etického kodexu společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je jasně a konkrétně stanovit zásady poctivé práce, vymezit standardy, hodnoty a způsob chování všech zaměstnanců na všech pracovních pozicích. Prakticky to znamená, že v naší společnosti je nepřípustné konat takové skutky, jako jsou např. uplácení, korupce, porušování stanovených pravidel hospodářské soutěže, jakož i diskriminaci jakéhokoliv druhu či stupně.