Certifikace

Politika společnosti GEMO a.s. pro oblast jakosti, environmentu a BOZP.

Stavební firma GEMO a.s. realizuje kompletní výstavbu v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Firma realizuje výstavbu bytových domů, objektů občanské výstavby i průmyslových staveb.

  1. Prioritou společnosti je vytvořit na všech svých pracovištích podmínky pro kvalitní, bezpečnou a zdraví neohrožující práci s citlivým přístupem k životnímu prostředí. Tyto podmínky vytvářet pro zákazníky, zaměstnance, spolupracující subjekty i občany nezúčastněné na vlastní výstavbě a to v souladu s platnou legislativou České republiky a dále podle zásad systému řízení managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN ISO 45001.
  2. Společnost si uvědomuje, že musí dělat vše pro spokojenost svých zákazníků, aby s nimi bylo možné budovat a udržovat dlouhodobé dobré vztahy, a aby se tito zákazníci na naši společnost opakovaně obraceli.
  3. Společnost si uvědomuje, že její dobré jméno je tím nejcennějším, co může mít. Chce proto vyhledávat a rozvíjet dobré a vzájemně výhodné partnerské vztahy vybudované na pilířích kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Preferovat dlouhodobé cíle před krátkodobými zisky.
  4. Společnost si uvědomuje, že nezbytnou podmínkou dosahování vysoké kvality je stabilizovaný stav nadprůměrných zaměstnanců, kteří dosahují uspokojení z vlastní práce. Klade proto důraz na jejich další vzdělání, svobodu rozhodování a podporuje vzájemnou komunikaci a týmovou práci.
  5. Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování ve všech svých aktivitách v rámci trvale udržitelného rozvoje.